ลงทะเบียนข้าร่วมสัมมนา

ชื่องานสัมมนาการชี้แจ้งการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
วันเวลาวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12:00 น.
สถานที่จัดงานห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
หมายเหตุสงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทสมาชิกตามโครงการพันธมิตรศุลกากร เท่านั้น

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร