ที่ปรึกษาฯ ชูชัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี

วันนี้ (26 เมษายน 2566) เวลา 08.30 น. นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี

และในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีข้าราชการสังกัดกรมศุลกากรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวสำรวย นุ่มศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ สังกัด กบช. นางสาววาสนา สิทธิยานันท์ ตำแหน่ง รษก.ผู้เชี่ยวชาญด้านการคืนอากร สังกัด กสอ. และนางจันทร์ทร อาศัยสุข ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด สลข. และรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์-สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพฯ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 เมษายน 2566 14:17:30
จำนวนผู้เข้าชม : 6,732
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร