ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร

กรมศุลกากรได้จัดทำประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/2565 เรื่อง การควบคุมการส่งออก การนำเข้า และการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงอนุบัญญัติของกรมศุลกากรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนในการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation Systems: TCIRs) เพื่อรองรับการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจุบันได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา https://ipr.customs.go.th หรือผ่านช่องทาง Line Official @TCIRS


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 10 ตุลาคม 2565 10:42:48
จำนวนผู้เข้าชม : 3,711
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร