“กรมศุลกากร หนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”ตามนโยบายรัฐบาล จัด “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน” ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน” ร่วมด้วยนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นายศิริชัย คุณาบุตร นายด่านศุลกากรแม่สาย และด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 โดยกรมศุลกากรได้เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย สถานีตำรวจภูธรแม่สาย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 หน่วยงานประสานงานชายแดนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ด่านตรวจพืชแม่สาย ด่านอาหารและยาแม่สาย ด่านควบคุมโรคแม่สาย ด่านกักสัตว์เชียงราย ด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 เชียงราย อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ด่านศุลกากรท่าขี้เหล็ก นายด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชนทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2562 10:50:37
จำนวนผู้เข้าชม : 1,397
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร