ทปษ.ชัยยุทธ ประธานกล่าวเปิดการประชุม The 49th Meeting of the Working Group on Technical Matters for the ASEAN Single Window

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม The 49th  Meeting of the Working Group on Technical Matters for the ASEAN Single Window (49th TWG Meeting) ณ ห้อง Function Six-C ชั้น 6 โรงแรม Siam@Siam Design Hotel กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
โดยการประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญเพื่อติดตามความคืบหน้าและการดำเนินการของศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่าน ASEAN Single Window (ASW) เช่น หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA e-Form D) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ประเทศไทยต้องการบรรลุในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ประจำปี 2562 รวมถึงใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document) และใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phytosanitary Certificate)


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2562 09:23:28
จำนวนผู้เข้าชม : 1,207
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร