รองฯ ชลิดา เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Customs 2019 : The Next to Beyond” ภายใต้โครงการพันธมิตรศุลกากรเชิงรุกไปสู่ภูมิภาค สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

กรมศุลกากร จัดสัมมนา “Customs 2019: The Next to Beyond” ขยายโครงการพันธมิตรศุลกากรเชิงรุกไปสู่ภูมิภาค ในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

นางชลิดา พันธ์กระวี รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Customs 2019 : The Next to Beyond” ภายใต้โครงการ
พันธมิตรศุลกากรเชิงรุกไปสู่ภูมิภาค สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 พร้อมทั้งแถลงข่าวเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำของเข้าทางบกหลายเที่ยวยานพาหนะและตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน (Partly) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การดำเนินพิธีการศุลกากร และบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่
ผู้ประกอบการที่คอยสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงานและนำคณะวิทยากรบรรยาย ในการนี้นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสยามไทร แองเกิ้ล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คณะทำงานย่อยโครงการพันธมิตรศุลกากร (Account Officer:AO) ได้ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรแม่สาย และด่านศุลกากรเชียงแสน โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คณะทำงานคณะทำงานฯ

ติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ 
https://drive.google.com/folderview?id=1AaCtVzXlcejMg0OS8MGXmueBGIl8DcUe


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 กันยายน 2562 15:59:30
จำนวนผู้เข้าชม : 1,419
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร