เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร กรณีการดำเนินกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

เอกสารประกอบการประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อ"ร่างประกาศกรมศุลกากรกรณีการดำเนินกระบวนการทางศุลกากร สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่องการดำเนินกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลฯ
ไฟล์นำเสนอร่างประกาศ
ฐานข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของใบอนุญาตหรือใบรับรองตามโครงการ National Single Window (NSW)

เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 กันยายน 2562 16:06:58
จำนวนผู้เข้าชม : 2,162
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
อาคาร 120 ชั้น 4-5 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร