ทปษ.ชัยยุทธ เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2562 (Monthly Press 4/2562)

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2562 (Monthly Press 4/2562) โดยมีประเด็นดังนี้ 1)การจัดเก็บรายได้ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2)ผลการจับกุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 3)การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ของกรมศุลกากร ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 กันยายน 2562 15:28:02
จำนวนผู้เข้าชม : 1,185
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร