รองฯบุญเทียม เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมเสวนาและอภิปรายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดี เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมเสวนาและอภิปรายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2562 โดยได้ร่วมพบปะพูดคุยงานด้าน HR กับผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อซักถามให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 กันยายน 2562 13:38:47
จำนวนผู้เข้าชม : 1,194
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร