ทปษ.ชัยยุทธฯ แถลงข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562 (Monthly Customs Press)

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีประเด็นดังนี้ 1)การจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2)กรมศุลกากรผลักดันการใช้ระบบ e-Bill payment เพื่อรองรับระบบการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล (National e-Payment) 3)ผลการจับกุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และมาตรการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร น้ำมันปาล์ม น้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าอื่นๆ และ 4)การจัดทำระเบียบพิธีการศุลกากรสำหรับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่ EEC 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 สิงหาคม 2562 15:34:57
จำนวนผู้เข้าชม : 1,219
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร