ข่าวสารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  ขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ทราบว่า พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จึงขอให้ผู้ประกอบการจัดทำและชี้แจงสูตรการผลิตและยื่นเรื่องขอคืนอากรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2560 09:31:12
จำนวนผู้เข้าชม : 3,622
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สคอ. สสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7060 และ 0-2667-5151
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร