ข่าวสารทั่วไป

เอกสารกรมสรรพสามิต-กรมศุลกากร ตาม พรบ.สรรพสามิต ปี 2560

1. เอกสารบรรยาย "การเปลี่ยนฐานภาษีสู่ราคาขายปลีกแนะนำ (กรมสรรพสามิต)"

 2. เอกสารบรรยาย  "การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้านำเข้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กรณีที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต" 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 กันยายน 2560 14:10:58
จำนวนผู้เข้าชม : 10,262
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนพัฒนาระบบนำเข้า (สพข.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร