ข่าวสารทั่วไป

ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 และ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอาภาพร มาสมทบ และคุณสมฤทัย ทัศนเจริญ

โทรศัพท์ 02-667-6000 ต่อ 6535 และ 5146

ดาวน์โหลด กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างค่ะ 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2560 11:40:24
จำนวนผู้เข้าชม : 4,744
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6010
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร