ข่าวสารทั่วไป

โครงการสัมมนาหลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่' วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (คลิปการบรรยาย)

โครงการสัมมนาหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่" วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (คลิปการบรรยาย)

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เช้าช่วงที่ 1 https://youtu.be/e4R5_M8_bio

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เช้าช่วงที่ 2 https://youtu.be/CjV7Um2GW7Y

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 บ่ายช่วงที่ 1 https://youtu.be/iIQFBOFQurA

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 บ่ายช่วงที่ 2 https://youtu.be/4OEFbuqFl6I

เอกสารประกอบการสัมมนาหลัก "สูตรความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่" วันที่ 31 พฤษภาคม 2560


http://www.customs.go.th/cont_strc_simple_with_date.php?current_id=14223132414a505f49464a4e464b4c


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 มิถุนายน 2560 10:24:41
จำนวนผู้เข้าชม : 9,579
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร