บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7,060 เข้าชมวันนี้
  • 147,536 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,491,446 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ทปษ.กิตติฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2563

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ โครงการห้องปฏิบัติการฯ ปี 2563 ได้นำเสนอผลการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้านหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 13 ต้นแบบ โดยมีผลงานของกรมศุลกากร คือ "ระบบการตรวจสอบสินค้าต้องสำแดง ตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้า และชำระภาษีออนไลน์" เข้าร่วมนำเสนอ ณ C ASEAN อาคาร CW TOWER ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 31 สิงหาคม 2563 11:12:51
จำนวนผู้เข้าชม : 1,002
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร