บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 224 เข้าชมวันนี้
  • 156,486 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,500,396 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

กรมศุลกากรจัดงานวันศุลกากรสากล ประจำปี 2563

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีงานวันศุลกากรสากล ประจำปี 2563 พร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจำนวน 24 ราย ซึ่งวันศุลกากรสากลตรงกับวันที่ 26 มกราคมของทุกปี โดยในปีนี้มีสโลแกน Customs fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet
ในการนี้กรมฯ ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาศุลกากรจากประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (WCO Asia/Pacific Regional Office for Capacity Building: ROCB A/P) และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม 2563 10:43:05
จำนวนผู้เข้าชม : 1,602
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร