บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 413 เข้าชมวันนี้
  • 39,575 เข้าชมเดือนนี้
  • 6,999,792 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

กรมศุลกากรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มช่องทางเข้าถึงโครงการ VAT Refund for Tourists และพิธีเปิดตัว Thailand VRT Application 1st VRT Blockchain in the world

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มช่องทางเข้าถึงโครงการ VAT Refund for Tourists และร่วมพิธีเปิดตัว Thailand VRT Application 1st VRT Blockchain in the world โดยมอบหมายนายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกฯ ร่วมกับอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวช่วยลดปัญหาการยื่นแบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ครบถ้วนและปัญหาการโต้แย้งระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย อันเป็นการยกระดับงานบริการด้านการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ณ ROW A จุด Check-in First Class การบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในการนี้ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมงานในพิธีฯ จำนวนมาก อาทิ ผู้แทนจาก กรมศุลกากร กรมสรรพากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ธนาคารกรุงไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 มกราคม 2563 14:15:51
จำนวนผู้เข้าชม : 2,921
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร