บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 3,878 เข้าชมวันนี้
 • 144,109 เข้าชมเดือนนี้
 • 4,231,738 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 2561

กรมศุลกากรดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและนำมาวางแผนเชิงรุกในการตอบสนองต่อความต้องการของท่านต่อไป

ท่านสามารถเลือกตอบแบบสอบถามในกระบวนงานที่ท่านใช้บริการจากกรมศุลกากรได้ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 กระบวนงาน)

 1. กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า
 2. กระบวนงานพิธีการศุลกากรส่งออก
 3. กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกผ่านแดน
 4. กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกถ่ายลำ
 5. กระบวนงานตรวจของติดตัวผู้โดยสาร
 6. กระบวนงานพิธีการศุลกากรไปรษณีย์
 7. กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้าของเร่งด่วน (สำหรับผู้ประกอบการ)
 8. กระบวนงานพิธีการศุลกากรนำเข้าของเร่งด่วน (สำหรับเจ้าของสินค้า)
 9. กระบวนงานคืนอากรตามมาตรา 29 (มาตรา 19 ทวิ (เดิม))
 10. กระบวนงานพิธีการศุลกากรคลังสินค้าทัณฑ์บน
 11. กระบวนงานพิธีการศุลกากรเขตปลอดอากร
 12. กระบวนงานพิธีการศุลกากรเขตประกอบการเสรี
 13. กระบวนงานชดเชยค่าภาษีอากร
 14. กระบวนงานรับรองผู้ประกอบการและตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ
 15. กระบวนงานพิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร และถิ่นกำเนิดสินค้า

การสำรวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากร ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริงได้อย่างอิสระได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 คำตอบของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณ
คณะทำงานดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมศุลกากร

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2561 09:51:10
จำนวนผู้เข้าชม : 2,863
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร