บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 267 เข้าชมวันนี้
  • 77,539 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,171,357 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ การจัดงานรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้าตามพิกัดศุลกากรตอนที่ ๗๒ และ ตอนที่ ๗๓

เรียน ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้าตามพิกัดศุลกากรตอนที่ ๗๒ และ ตอนที่ ๗๓

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ 

ตามที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ กำหนดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากรดังกล่าว ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร ๑ กรมศุลกากร และได้เปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงทะเบียนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นแล้วนั้น

เนื่องจาก มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ประธานคณะกรรมการฯ  จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่และเวลา เป็น วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร 

จึงใคร่ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วโปรดเข้าร่วมตามกำหนดการดังกล่าวนี้

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2560 08:45:53
จำนวนผู้เข้าชม : 1,353
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6745
อีเมล์ : 83000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร