บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,974 เข้าชมวันนี้
  • 90,981 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,564,043 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า

คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า กรมศุลกากร เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ ๗๒ และตอนที่ ๗๓ ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร ๑ กรมศุลกากร ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เรียนเชิญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ ๗๒ และตอนที่ ๗๓ ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร ๑ กรมศุลกากร ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เอกสารสำหรับลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ peethong_pr@customs.go.th

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2560 10:29:16
จำนวนผู้เข้าชม : 3,119
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6745
อีเมล์ : 83000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร