พิกัดศุลกากร

BIMSTEC

ความเป็นมา

ความเป็นมา (ที่มา: เวบไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

Rules of Origin

  Operation Certification Procedure

   ประกาศกระทรวงการคลัง

    ประกาศกรมศุลกากร

     ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

      หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติภายใต้เขตการค้าเสรี

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
       ส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
       หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-6000
       อีเมล์ : ict@customs.go.th

       ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
       ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
       ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร