พิกัดศุลกากร

AISP

ความเป็นมา

ความเป็นมา (ที่มา: เวบไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

Rules of Origin

  Operation Certification Procedure

   ประกาศกระทรวงการคลัง

    ประกาศกรมศุลกากร

    เลขที่ประกาศรายละเอียด
    133/2549หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน
    11/2549ระเบียบพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน
    15/2548ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน
    87/2547ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันตามมาตรการกระชับการรวมกลุ่มอาเซียน
    27/2547ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน*ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (FORM AISP-Thailand)
    6/2545ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากร สำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน

    ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

     หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติภายใต้เขตการค้าเสรี

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (สกก.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
      กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
      หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459
      อีเมล์ : 80150000@customs.go.th

      ipv6 ready acheker
      ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
      ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร