พิกัดศุลกากร

คำวินิจฉัยพิกัด & อุทธรณ์เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบคำวินิจฉัยพิกัดของกรมศุลกากร จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้ได้ อย่างไรก็ดี บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Mobile Application ภายใต้ชื่อ
“HS Check” ทั้งบน Google Play และ App Store


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 เมษายน 2560 16:25:29
จำนวนผู้เข้าชม : 13,433
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) สำนักพิกัดอัตราศุลกากร (สพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร