ราคาศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าคืออะไร

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:13:17
จำนวนผู้เข้าชม : 6,021

คำถาม :

ราคาศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าคืออะไร

คำตอบ :

ราคาศุลกากรคือราคาที่ถูกกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากรทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายศุลกากร กฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) และกฎกระทรวงอื่นๆ ได้กำหนดไว้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:18:43
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร