นอกจากภาษีศุลกากรแล้วยังมีภาษีอื่นที่จะต้องเสียขณะนำเข้าหรือไม่

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:12:58
จำนวนผู้เข้าชม : 2,191

คำถาม :

นอกจากภาษีศุลกากรแล้วยังมีภาษีอื่นที่จะต้องเสียขณะนำเข้าหรือไม่

คำตอบ :

นอกจากภาษีศุลกากรแล้ว ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย สำหรับกรณีการนำเข้าสินค้าบางชนิด เช่น บุหรี่ สุราฯ นั้นจะต้องมีการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของนำเข้า


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:18:35
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร