สินค้าที่นำเข้ามายังประเทศไทยต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:06:23
จำนวนผู้เข้าชม : 4,739

คำถาม :

สินค้าที่นำเข้ามายังประเทศไทยต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่

คำตอบ :

โดยทั่วไปสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องเสียภาษีศุลกากร ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นสินค้าที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าไม่ต้องเสียอากรหรือได้รับการยกเว้นอากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:09:46
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร