บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,386 เข้าชมวันนี้
  • 146,691 เข้าชมเดือนนี้
  • 10,556,969 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

Trader ที่นำสินค้าเข้ามาแล้วขายให้กับบริษัทที่นำสินค้านั้นไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปต่างประเทศ Trader จะสามารถขออนุมัติหลักการเป็นผู้นำของเข้าที่ได้สิทธิคืนอากรตามมาตรา 29 อากรตามมาตรา 29 ได้หรือไม่

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:43:06
จำนวนผู้เข้าชม : 4,378

คำถาม :

Trader ที่นำสินค้าเข้ามาแล้วขายให้กับบริษัทที่นำสินค้านั้นไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปต่างประเทศ Trader จะสามารถขออนุมัติหลักการเป็นผู้นำของเข้าที่ได้สิทธิคืนอากรตามมาตรา 29 อากรตามมาตรา 29 ได้หรือไม่

คำตอบ :

 สามารถดำเนินการได้ โดย Trader ต้องยื่นขออนุมัติหลักการขอคืนอากรตามมาตรา 29 ก่อนนำเข้าสินค้า และเนื่องจาก Trader ไม่มีโรงงานสำหรับผลิตสินค้า จึงต้องยื่นหนังสือสัญญาเข่า หรือ สัญญาว่าจ้าง หรือ หนังสือสัญญาซื้อขาย และ ยื่นใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ หนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานอื่นของรัฐ ของผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง หรือผู้ซื้อ เพื่อให้ทราบว่าของที่นำเข้าจะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

          เมื่อได้รับอนุมัติ  Trader เป็นผู้นำเข้าสินค้า ต้องมีหน้าที่ในการยื่นสูตรการผลิต ก่อนการส่งออก

          ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเพื่อส่งออก ผู้ส่งออกซึ่งไม่ใช่ผู้นำเข้า มีหน้าที่ต้องยื่นตารางโอนสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพื่อขอรับเลขตารางโอนสิทธิ์เพื่อนำไปบันทึกในใบขนสินค้าขาออก 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 10:30:23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร