บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 129 เข้าชมวันนี้
  • 160,090 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,067,915 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


กรณีการนำทองคำแท่งประมาณ 60 บาท จากประเทศแถบแอฟริกาใต้มารอเปลี่ยนเครื่องบินโดยสาร (transit) ที่ประเทศไทยโดยถือติดตัวผู้โดยสารเข้ามา เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศฮ่องกง จะต้องดำเนินพิธีการอย่างไร

วันที่ : 8 มีนาคม 2562 13:10:37
จำนวนผู้เข้าชม : 35,970

คำถาม :

กรณีการนำทองคำแท่งประมาณ 60 บาท จากประเทศแถบแอฟริกาใต้มารอเปลี่ยนเครื่องบินโดยสาร (transit) ที่ประเทศไทยโดยถือติดตัวผู้โดยสารเข้ามา เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศฮ่องกง จะต้องดำเนินพิธีการอย่างไร

คำตอบ :

         การนำทองคำแท่งติดตัวผู้โดยสารเข้ามาในบริเวณรอต่อเครื่องภายในท่าอากาศยาน (Transit Area) เพื่อรอขึ้นเครื่องไปยังประเทศปลายทาง โดยไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรขาเข้า เพื่อเข้ามาในประเทศไทยนั้น สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องสำแดงทองคำนั้นแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
กรณีนำทองคำแท่งติดตัวเข้ามาโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรขาเข้า เพื่อเข้ามาในประเทศไทย ให้ผู้นำเข้านำทองคำไปสำแดง ณ ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง หรือช่องแดง (Goods to declare)เนื่องจากทองคำแท่งเป็นของยกเว้นอากรขาเข้าแต่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องแดงเพื่อตรวจสอบ
        1.  หนังสือเดินทาง
        2.  บัญชีรายการสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
วิธีปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 เป็นของติดตัวผู้โดยสาร และมีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท หรือเป็นของชิ้นเดียวที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท และผู้โดยสารพร้อมชำระค่าภาษีอากรในวันนำเข้า (เก็บอากรปากระวาง)
               1.1 ผู้โดยสารชำระค่าภาษีอากรด้วยเงินสด หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) ในกรณีที่ด่านศุลกากรมีระบบรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้โดยสารชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
               1.2 รับใบเสร็จรับเงินและรับสิ่งของ
กรณีที่ 2 เป็นของติดตัวผู้โดยสาร และมีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
               2.1 ผู้โดยสารจัดทำใบขนสินค้าขาเข้ายื่น ณ ฝ่ายพิธีการกลาง ส่วนบริการภาษีอากร ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
               2.2 ชำระค่าภาษีอากรด้วยเงินสด หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) ในกรณีที่ด่านศุลกากรมีระบบรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้โดยสารชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
               2.3 รับใบเสร็จรับเงินและรับสิ่งของ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:55:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร