บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,831 เข้าชมวันนี้
  • 103,960 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,328,424 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ของนำเข้าที่ได้ปฏิบัติพิธีการนำเข้าตามปกติและชำระค่าภาษีไปแล้ว จะมาขอคืนเงินอากรโดยใช้สิทธิลดอัตราอากร ATIGA ได้หรือไม่

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:57:15
จำนวนผู้เข้าชม : 2,272

คำถาม :

ของนำเข้าที่ได้ปฏิบัติพิธีการนำเข้าตามปกติและชำระค่าภาษีไปแล้ว จะมาขอคืนเงินอากรโดยใช้สิทธิลดอัตราอากร ATIGA ได้หรือไม่

คำตอบ :

ไม่สามารถขอคืน เงินอากรได้ที่ชำระไว้ได้เนื่องจากเป็นของที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบในขณะตรวจปล่อยของว่าจะขอคืนค่าภาษีอากรไม่ว่าจะขอคืนค่าภาษีอากรด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร มาตรา 10 วรรค 5


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:24:06
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร