บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,718 เข้าชมวันนี้
  • 95,286 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,319,750 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ผมต้องการส่งการ์ดคอมพิวเตอร์ไปซ่อมที่ อเมริกาทาง DHL เมื่อซ่อมเสร็จแล้วตอนส่งกลับต้องเสียภาษีขาเข้าหรือเปล่า ต้องทำอย่างไรถึงไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าเพราะเป็นการส่งซ่อม

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:55:05
จำนวนผู้เข้าชม : 2,843

คำถาม :

ผมต้องการส่งการ์ดคอมพิวเตอร์ไปซ่อมที่ อเมริกาทาง DHL เมื่อซ่อมเสร็จแล้วตอนส่งกลับต้องเสียภาษีขาเข้าหรือเปล่า ต้องทำอย่างไรถึงไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าเพราะเป็นการส่งซ่อม

คำตอบ :

โดยปกติสินค้า ที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยเสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับไปซ่อมยังต่างประเทศ หากนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ส่งออกไปซ่อม กรมศุลกากรจะยกเว้นอากรให้เพียงเท่าราคาหรือปริมาณแห่งของเดิมที่ส่งออกไป เท่านั้น สำหรับราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซ่อมให้เสียภาษีอากรตามตาม อัตราของเดิมที่ส่งออกไปซ่อม โดยคำนวณจากราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ ประกันภัย ?ทั้งนี้ผู้ส่งออกต้องพิสูจน์ได้ว่าของที่จะส่งออกไปซ่อมเป็นของที่ได้นำเข้ามาและเสียภาษีไว้แล้วยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่ส่งออกให้ออกใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาในขณะที่ส่งออกด้วย


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:23:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร