บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,547 เข้าชมวันนี้
  • 116,873 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,412,043 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

บริษัทเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าเพื่อส่งออกและ ได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI แต่ขณะนี้กำลังดำเนินการขอยกเลิกอยู่ และมีผู้แนะนำว่าให้ขอใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 29 เพื่อขอคืนภาษีภายหลัง จึงขอทราบขั้นตอนในการขออนุมัติตามมาตรา 29 ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เลขที่สูตร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:54:30
จำนวนผู้เข้าชม : 3,397

คำถาม :

บริษัทเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าเพื่อส่งออกและ ได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI แต่ขณะนี้กำลังดำเนินการขอยกเลิกอยู่ และมีผู้แนะนำว่าให้ขอใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 29 เพื่อขอคืนภาษีภายหลัง จึงขอทราบขั้นตอนในการขออนุมัติตามมาตรา 29 ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เลขที่สูตร

คำตอบ :

การคืนอากรตาม มาตรา ม.29 เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากรนำเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ที่ผู้นำเข้าได้เสียไว้ หรือได้วางประกันขณะนำเข้า และเมื่อได้นำวัตถุดิบนั้นไปผลิต ประกอบ หรือ บรรจุเป็นสินค้าส่งออกแล้ว ก็จะได้รับการคืนอากร โดยจะคำนวณค่าภาษีอากรที่คืนให้ตามสูตรการผลิต ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผลิตส่งออกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้นำเข้า สำหรับรายละเอียดขั้นตอนในการขออนุมัติหลักการและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอ คืนอากรสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ หัวข้อ เรื่องน่ารู้และกฎหมาย -> สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร -> การคืนอากรตามมาตรา 29  และเรื่องน่ารู้และกฎหมาย -> สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร-> การส่งเสริมการลงทุน


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 กันยายน 2561 09:50:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร