บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,847 เข้าชมวันนี้
  • 103,976 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,328,440 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

อยากทราบรายละเอียดของ Free Trade Zone รวมถึงเงื่อนไขในการขอจัดตั้ง และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดตั้ง Free Trade Zone

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:54:10
จำนวนผู้เข้าชม : 2,492

คำถาม :

อยากทราบรายละเอียดของ Free Trade Zone รวมถึงเงื่อนไขในการขอจัดตั้ง และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดตั้ง Free Trade Zone

คำตอบ :

Free Trade Zone หรือเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร (เขตคลังฯ) เป็นอาณาบริเวณที่กรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่รวมของคลังสินค้าทัณฑ์บน 2 ประเภท คือ คลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปเพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) และ คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า โดยสามารถดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการขอจัดตั้ง FREE TARDE ZONE ได้ทีเว็บไซต์กรมฯ หัวข้อ กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร ?-> ประกาศกรมศุลกากร -> ?22/2547 - ระเบียบเกี่ยวกับเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:23:39
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร