บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,828 เข้าชมวันนี้
  • 103,957 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,328,421 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ขณะนี้บริษัทกำลังจะได้รับ order สินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย จึงอยากทราบว่าสินค้าประเภทนี้จะสามารถขอชดเชยค่าภาษีอากรได้หรือไม่ ถ้าได้จะสามารถตรวจสอบอัตราภาษีที่ขอชดเชยได้จากแหล่งใดบ้าง

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:47:34
จำนวนผู้เข้าชม : 2,318

คำถาม :

ขณะนี้บริษัทกำลังจะได้รับ order สินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย จึงอยากทราบว่าสินค้าประเภทนี้จะสามารถขอชดเชยค่าภาษีอากรได้หรือไม่ ถ้าได้จะสามารถตรวจสอบอัตราภาษีที่ขอชดเชยได้จากแหล่งใดบ้าง

คำตอบ :

สินค้าส่งออก โดยทั่วไปสามารถขอชดเชยค่าภาษีอากรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินชดเชยแก่ชนิด และ/หรือสินค้าที่จะได้รับเงินชดเชย ประเภทสินค้าที่ไม่ได้รับชดเชย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและกำหนดเวลาการจ่ายเงินชดเชย ฯลฯ ได้จากพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 และ Web Site กรมศุลกากรในหัวข้อ สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร -> การชดเชยค่าภาษีอากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:13:39
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร