บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,233 เข้าชมวันนี้
  • 111,690 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,406,860 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ถ้าสั่งสินค้าเข้ามา และเสียภาษีขาเข้าเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าสินค้าที่ส่งมานั้น ไม่ตรงตาม สเป็คที่สั่งไป จึงได้ทำการส่งสินค้ากลับคืนไปยังผู้ผลิต อยากทราบว่าจะได้รับภาษีคืนหรือไม่

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:38:09
จำนวนผู้เข้าชม : 4,035

คำถาม :

ถ้าสั่งสินค้าเข้ามา และเสียภาษีขาเข้าเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าสินค้าที่ส่งมานั้น ไม่ตรงตาม สเป็คที่สั่งไป จึงได้ทำการส่งสินค้ากลับคืนไปยังผู้ผลิต อยากทราบว่าจะได้รับภาษีคืนหรือไม่

คำตอบ :

สำหรับสินค้า ที่นำเข้ามาและชำระค่าภาษีแล้วส่งกลับออกไปนั้น หากเป็นของรายเดียวกันกับที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร กรมศุลกากรจะคืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ผู้นำเข้า 9 ใน 10 ส่วน หรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจำนวนที่ได้เรียกเก็บไว้ โดยคำนวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เป็นของที่นำเข้าไม่เกิน 1 ปี และระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ของนั้นมิได้ใช้ประโยชน์แต่ประการใด
  2. ของนั้นได้ส่งกลับออกไปทางท่า หรือที่สำหรับการส่งออก ซึ่งเป็นที่หรือท่าเดียวกับของที่ขอคืนอากรขาเข้า
  3. ของนั้นได้ส่งกลับออกไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้า และ
  4. ต้องขอคืนเงินอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป
  5. การส่งของกลับออกไป การจัดทำและยื่นเอกสารต่าง ๆ การคำนวณเงินอากรที่พึงคืนได้ และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนั้น ต้องอยู่ในดุลยพินิจของอธิบดีด้วย ซึ่งอธิบดีมีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของนั้น ๆ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:12:51
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร