บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 148 เข้าชมวันนี้
  • 160,109 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,067,934 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ถ้าต้องการนำเข้าสินค้ามาจากประเทศหนึ่งเพื่อจะมาบรรจุหีบห่อและส่งออกไปขายอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำได้หรือไม่ และมีพิธีการศุลกากรยุ่งยากหรือไม่

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:37:00
จำนวนผู้เข้าชม : 14,620

คำถาม :

ถ้าต้องการนำเข้าสินค้ามาจากประเทศหนึ่งเพื่อจะมาบรรจุหีบห่อและส่งออกไปขายอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำได้หรือไม่ และมีพิธีการศุลกากรยุ่งยากหรือไม่

คำตอบ :

      ทำได้และเป็น การสนับสนุนการส่งออกอีกด้วย สำหรับพิธีการศุลกากรก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไร โดยแนะนำให้ใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ของบริษัทเอกชนดีกว่า จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า - ออก ซึ่งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป เป็นคลังสินค้าที่กรมศุลกากรได้อนุมัติให้เอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นำเข้าจากต่างประเทศ การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อกิจการอื่น ๆ ที่เป็นการช่วยสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับประโยชน์ในการจัดตั้ง หรือใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป มีมากมาย เช่น

  1. งดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออก สำหรับของที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อทำบรรจุหรือแบ่งบรรจุเป็นสินค้าส่งออก
  2. วัตถุดิบและสินค้าที่นำเข้ามาเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป หากส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีภาระภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มใช้อัตราศูนย์
  3. สามารถแบ่งทยอยนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป เพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยต้องชำระค่าภาษีอากรในวันที่ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
  4. สามารถแบ่งทยอยนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป เพื่อส่งออก
  5. สามารถโอนกรรมสิทธิของที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้ผู้รับโอนเป็นผู้ชำระภาษีอากร หรือผู้รับโอนเป็นผู้ส่งออก

      หรือผู้นำเข้าอาจจะเลือกใช้สิทธิ์การคืนอากรเพื่อการผลิตส่งออก ตามมาตรา 29 ซึ่งอนุญาตให้ผู้นำเข้าสามารถนำของต่างประเทศที่ชำระอากรแล้วมาบรรจุหีบห่อและส่งไปขายต่างประเทศ เมื่อส่งออกสามารถขอคืนอากรของที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ ตามรายละเอียดที่จดแจ้งไว้ก่อนการส่งออก ที่เรียกว่า "สูตรการผลิต" 
       
       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2560


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2562 09:46:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร