บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,337 เข้าชมวันนี้
  • 116,663 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,411,833 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

พิธีการศุลกากร สำหรับการนำเข้าของเช่าต้องทำอย่างไรบ้าง

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:35:48
จำนวนผู้เข้าชม : 3,716

คำถาม :

พิธีการศุลกากร สำหรับการนำเข้าของเช่าต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ :

การผ่านพิธีการ ศุลกากรสำหรับของเช่านั้น ไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใด เช่นเดียวกับการนำเข้าสินค้าตามปกติ เพียงแต่ต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในใบขนสินค้าขาเข้า ว่าเป็นของเช่า และยื่นเอกสารรับรองอายุการใช้งานสำหรับของเช่านั้น พร้อมหลักฐานการชำระค่าเช่าและสัญญาเช่า ซึ่งระบุรายละเอียด อาทิ ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ชนิดของ ระยะเวลาในการเช่าของเช่า เงื่อนไขในการเช่า เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้นำของ เข้าได้มายื่นและอาจให้ผู้นำของเข้าให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาศุลกากรของนำเข้า การกำหนดราคาศุลกากรของนำเข้าที่เป็นการเช่า เพื่อเป็นฐานในการคำนวณค่าภาษีอากรนั้นจะพิจารณากำหนดราคาตามรายละเอียดดังนี้

  • กำหนดราคาศุลกากรจากราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
  • หากไม่มีราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน จะกำหนดราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน พิจารณาจากค่าเช่าที่จะต้องชำระตลอดช่วงอายุการใช้งานของนำเข้า ซึ่งมีสภาพใหม่สภาพใช้แล้ว คือ ถ้าเป็นของใหม่จะพิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานเต็ม แต่ถ้าเป็นของใช้แล้วจะพิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานที่เหลือของ เครื่องจักรนั้น ๆ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:12:36
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร