บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,342 เข้าชมวันนี้
  • 100,783 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,600,710 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ระบบการประเมินราคาตามความตกลงแกตต์เป็นอย่างไร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:19:31
จำนวนผู้เข้าชม : 2,747

คำถาม :

ระบบการประเมินราคาตามความตกลงแกตต์เป็นอย่างไร

คำตอบ :

การปรับระบบการ ประเมินราคา ตามความตกลงแกตต์ เป็นการกำหนดมูลค่า ของนำเข้าเพื่อใช้คิดค่าภาษีอากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ของความตกลงแกตต์ มีประเทศสมาชิกอีก 120 ประเทศที่ใช้ระบบการประเมินราคานี้เป็น มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก?


วิธีการประเมินราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์มี 6 วิธี ดังนี้
  1. การใช้ราคาซื้อขายของที่นำเข้า
  2. การใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
  3. การใช้ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
  4. การใช้ราคาหักทอน
  5. การใช้ราคาคำนวณ
  6. การใช้ราคาย้อนกลับ
ซึ่งระบบราคาแกตต์ เป็นระบบการกำหนดราคา จากการซื้อขายจริงจึงทำให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกของตลาด มีความเป็นกลางและยุติธรรม สามารถป้องกันการเลือกปฏิบัติได้ แต่มีเงื่อนไขและการพิจารณาข้อเท็จจริงละเอียดมาก การพิจารณาจึงต้องมีข้อมูลครบถ้วน ผู้เสียภาษีต้องให้ความร่วมมือกับศุลกากรอย่างจริงใจและซื่อตรง รายละเอียดของระบบประเมินราคาแกตต์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมฯ หัวข้อ ราคาศุลกากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:04:05
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร