บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,734 เข้าชมวันนี้
  • 69,185 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,542,247 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ระบบการประเมินราคาตามความตกลงแกตต์เป็นอย่างไร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:19:31
จำนวนผู้เข้าชม : 3,807

คำถาม :

ระบบการประเมินราคาตามความตกลงแกตต์เป็นอย่างไร

คำตอบ :

      ระบบการ ประเมินราคา ตามความตกลงแกตต์ เป็นการกำหนดมูลค่า ของนำเข้าเพื่อใช้คำนวณค่าภาษีอากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ของความตกลงแกตต์ มีประเทศสมาชิกอีก 120 ประเทศที่ใช้ระบบการประเมินราคานี้เป็น มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
      วิธีการประเมินราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์มี 6 วิธี ดังนี้
         1. การใช้ราคาซื้อขายของที่นำเข้า
         2. การใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
         3. การใช้ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
         4. การใช้ราคาหักทอน
         5. การใช้ราคาคำนวณ
         6. การใช้ราคาย้อนกลับ
    
       ระบบราคาแกตต์ เป็นระบบการกำหนดราคา จากการซื้อขายจริง จึงทำให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกของตลาด มีความเป็นกลางและยุติธรรม สามารถป้องกันการเลือกปฏิบัติได้ แต่มีเงื่อนไขและการพิจารณาข้อเท็จจริงละเอียดมาก การพิจารณาจึงต้องมีข้อมูลครบถ้วน ผู้เสียภาษีต้องให้ความร่วมมือกับศุลกากรอย่างจริงใจและซื่อตรง รายละเอียดของระบบประเมินราคาแกตต์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมฯ หัวข้อ  เรื่องน่ารู้และกฎหมาย -> ราคาศุลกากร -> ราคาความตกลงแกตต์


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 มิถุนายน 2561 15:03:45
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร