บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,108 เข้าชมวันนี้
  • 102,237 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,326,701 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

บริษัทฯ มีการสั่งเคมีเพื่อมาทดลองใช้ในขบวนการผลิต ซึ่งเป็นการสั่งเข้าครั้งแรก Shipping ได้แจ้ง พิกัดฯ ภาษี ให้บริษัทฯ สำแดงต่อศุลกากร ซึ่งผิดพิกัดฯ โดยเหตุการณ์นี้จะถือว่าบริษัทฯ มีเจตนาทำผิดหรือไม่ และในฐานะที่บริษัทฯ สุจริต บริษัทฯ จะต้องทำอย่างไร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:15:39
จำนวนผู้เข้าชม : 2,535

คำถาม :

บริษัทฯ มีการสั่งเคมีเพื่อมาทดลองใช้ในขบวนการผลิต ซึ่งเป็นการสั่งเข้าครั้งแรก Shipping ได้แจ้ง พิกัดฯ ภาษี ให้บริษัทฯ สำแดงต่อศุลกากร ซึ่งผิดพิกัดฯ โดยเหตุการณ์นี้จะถือว่าบริษัทฯ มีเจตนาทำผิดหรือไม่ และในฐานะที่บริษัทฯ สุจริต บริษัทฯ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

หลักกฎหมาย ศุลกากรมิได้ให้นำหลักเจตนามาใช้พิจารณาในการชี้การกระทำความผิด นั่นคือ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็จะอยู่บนฐานความผิดเดียวกัน อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนของการพิจารณาคดี สามารถระงับคดีโดยการผ่อนผันการปรับ หรือเปรียบเทียบปรับในอัตราต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนอากรที่ชำระขาด และสภาพแวดล้อมประกอบ เช่น บริษัทฯ เป็นผู้ตรวจพบความผิดเอง และแจ้งขอแก้ไขต่อ เจ้าหน้าที่ ก็จะผ่อนผันการปรับ เป็นต้น


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:01:50
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร