บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,745 เข้าชมวันนี้
  • 95,313 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,319,777 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ถ้าต้องการทราบว่าสินค้าที่จะนำเข้าจัดอยู่ในประเภทพิกัดใด มีอัตราภาษีนำเข้าของสินค้าเป็นเท่าใด ต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และต้องส่งหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานใด และหลังจากส่งหนังสือสอบถามแล้วจะได้รับคำตอบเมื่อใด

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:15:15
จำนวนผู้เข้าชม : 3,154

คำถาม :

ถ้าต้องการทราบว่าสินค้าที่จะนำเข้าจัดอยู่ในประเภทพิกัดใด มีอัตราภาษีนำเข้าของสินค้าเป็นเท่าใด ต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และต้องส่งหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานใด และหลังจากส่งหนังสือสอบถามแล้วจะได้รับคำตอบเมื่อใด

คำตอบ :

  1. การสอบถามปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร จะกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้สอบถามต้องแนบรายละเอียดของสินค้า เช่น ชนิดของสินค้า แค็ตตาล็อกสินค้า สูตรการผลิต Specification หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และสามารถสอบถามได้ที่ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
  2. การแจ้งผลการสอบถาม จะแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
  3. สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม ประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2553 เรื่องการให้บริการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:01:37
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร