บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,666 เข้าชมวันนี้
  • 95,234 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,319,698 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ขอทราบขั้นตอนของศุลกากรในการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:06:03
จำนวนผู้เข้าชม : 2,652

คำถาม :

ขอทราบขั้นตอนของศุลกากรในการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ

คำตอบ :

  1. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรกับกรมฯ
  2. เมื่อพร้อมที่จะส่งสินค้าออกต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการส่งออกเช่น บัญชีราคาสินค้า,หนังสืออนุญาต , หลักฐานการได้รับสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯโดยผ่านตัวแทนออกของ หรือใช้บริการ Service Counter หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร
  3. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลหากถูกต้องก็จะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ สามารถพิมพ์ออกมาใช้เป็นเอกสารในการส่งออก ณ ท่าที่ประสงค์จะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศในขั้นตอนการตรวจปล่อยต่อไป
  4. จัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้าและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  5. เคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมใบกำกับไปยังท่าที่ส่งออก
  6. กรณีเป็นใบขนสินค้าติดเงื่อนไขตรวจสอบก่อนส่งออก เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจของร่วมกับตัวแทนของผู้ส่งออก


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 09:59:15
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร