บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,045 เข้าชมวันนี้
  • 83,525 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,378,695 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ซื้อสารเคมีในประเทศเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วมีเศษของเสียเหลือจากกระบวนการผลิตจะจำหน่ายให้ผู้รับซื้อในประเทศต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 20:48:33
จำนวนผู้เข้าชม : 3,500

คำถาม :

ซื้อสารเคมีในประเทศเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วมีเศษของเสียเหลือจากกระบวนการผลิตจะจำหน่ายให้ผู้รับซื้อในประเทศต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่

คำตอบ :

เนื่องจากเป็นกรณีบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน การกำกับดูแลเป็นอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อีกทั้งสารเคมีในประเทศเป็นของที่ซื้อจากในประเทศ ไม่ใช่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หากเศษของเสียสามารถแยกได้ว่าเป็นแต่เฉพาะสารเคมีในประเทศ  การดำเนินการใดๆกับเศษดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับศุลกากร   ขอให้สอบถามคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก่อน   แต่หากเศษ ของเสีย ได้จากการผสมระหว่างสารเคมีในประเทศกับของวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การดำเนินการใดๆ จะต้องขออนุญาตกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  และหากคณะกรรมการฯสั่งให้ชำระค่าภาษี กรณีนี้จึงบริษัทจึงจะมาดำเนินการกับศุลกากร   หรือ หากสั่งให้ทำลายก็จะเป็นกรณีอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 มิถุนายน 2561 14:04:52
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร