บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,608 เข้าชมวันนี้
  • 124,826 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,624,753 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ค่าแม่พิมพ์ แบบพิมพ์ จัดหาโดยผู้ซื้อและส่งมอบให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จะต้องนำมารวมเป็นราคาของผลิตภัณฑ์หรือไม่

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 20:09:18
จำนวนผู้เข้าชม : 4,078

คำถาม :

ค่าแม่พิมพ์ แบบพิมพ์ จัดหาโดยผู้ซื้อและส่งมอบให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จะต้องนำมารวมเป็นราคาของผลิตภัณฑ์หรือไม่

คำตอบ :

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 2 01 04 03 การกำหนดราคาศุลกากรวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้า กำหนดในเรื่องนี้ว่า การกำหนดสัดส่วนมูลค่าของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือบริการ กระทำได้หลายวิธี ดังนี้

  1. แบ่งส่วนมูลค่าของของทั้งหมดรวมเข้ากับจำนวนหน่วยของการนำเข้าเที่ยวแรกเพื่อชำระค่าภาษีอากรทั้งหมดในครั้งเดียว
  2. แบ่งส่วนมูลค่าของของตามจำนวนหน่วยของสิ่งที่ผลิตขึ้นจนถึงเวลาของการนำเข้าเที่ยวแรก
  3. แบ่งส่วนมูลค่าตามจานวนการผลิตทั้งหมดที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าตามสัญญาหรือข้อผูกพันสำหรับการผลิต

ตัวอย่างเช่น
ผู้นำของเข้าจัดหาแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการผลิตให้กับผู้ผลิต ในราคา 100,000 บาท และทำสัญญากับผู้ผลิตว่าจะซื้อของจำนวน 10,000 หน่วย ในขณะที่มีการนำเข้าเที่ยวแรกจำนวน 1,000 หน่วย ผู้ผลิตได้ผลิตของเสร็จไปแล้ว 5,000 หน่วยมูลค่าของแบบพิมพ์อาจแบ่งตามจานวน 10,000 หน่วย หรือ 1,000 หน่วย หรือ 5,000 หน่วย ดังนั้นมูลค่าของแบบพิมพ์ที่จะนำไปรวมในราคาต่อหน่วย คือ 10 บาท หรือ 100 บาท หรือ 20 บาท

วิธีกำหนดสัดส่วนมูลค่าของวัสดุ อุปกรณ์ หรือบริการ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งกรมฯได้กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2543 คือ ให้นำราคาแม่พิมพ์ แบบพิมพ์ มารวมไว้ในการนำเข้าเที่ยวแรก โดยให้สำแดงรายการแยกไว้ต่างหากจากราคานำเข้า หากมีการนำเข้าครั้งต่อไปภายในจำนวนหน่วยตามสัญญาซื้อขายไม่ต้องนำมารวมในราคาซื้อขายอีก เว้นแต่มีการนำเข้าใหม่ตามสัญญาใหม่ แล้วถ้านำแม่พิมพ์ดังกล่าวกลับมายังประเทศไทย ต้องดำเนินการด้านค่าภาษีอากรอย่างไรกรมศุลกากรยังไม่มีประกาศฯดังกล่าว แต่หากวิเคราะห์ตามหลักการของแกตต์ จะได้ว่า
  1. กรณีจำหน่ายให้บุคคลอื่นเป็นผู้นำเข้ามา ให้ใช้ราคาตามวิธีที่ 1
  2. กรณีนำเข้ามาเพื่อใช้ในบริษัท เนื่องจากไม่มีการขายเพื่อส่งออกมายังประเทศนำเข้าใช้ราคาวิธีที่ 1ไม่ได้ ต้องใช้วิธีลำดับถัดไป
    ถ้าสุดท้ายต้องใช้วิธีที่ 6 คือใช้วิธีที่ 1 - 5 อย่างยืดหยุ่น ท้ายที่สุดอาจใช้การหักราคาค่าเสื่อมเนื่องจากผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยให้ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและต้องเป็นไปตามหลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 09:55:32
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร