การยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ จำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนทุกครั้งที่ยื่นแบบคำขอหรือไม่

วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 14:05:57
จำนวนผู้เข้าชม : 1,838

คำถาม :

การยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ จำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนทุกครั้งที่ยื่นแบบคำขอหรือไม่

คำตอบ :

ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, หนังสือเดินทาง ฯลฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนทุกครั้ง ตามแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยื่น
แบบคำขอ และ วิธีการกรอกแบบคำขอ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2565 09:01:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร