ใบรับรองตัวอย่างสินค้าขาออกประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ผู้ส่งออก
เลขที่ใบขนสินค้าขาออกหรือใบแนบฯ
เลขที่ยกเว้น / ชำระอากร
รายการที่
สูตรมาตรฐานที่
ขนาดเสื้อผ้าสำเร็จรูป (SIZE SPECIFICATION) บันทึกของเจ้าหน้าที่
ชื่อผลิตภัณฑ์ รอบอก ตัวยาว รอบเอว รอบชายกระโปรง ความยาว  
             
SIZE            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
วัตถุดิบที่ขอคืนอากร
ส่วนประกอบขอคืนอากร