ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฯ สกุลเงิน ดีนาร์ (อิรัก) (IQD) ของประเทศอิรัก การส่งออก 1 IQD = 0.0204 บาท การนำเข้า 1 IQD = 0.0206 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2564
 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ บัตรอวยพรพระราชทานพร้อมสมุดบันทึก (ไดอารี่ ) ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร New
 
  • ผลการดำเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563